top of page
威靈頓牛扒(500G/280G)

威靈頓牛扒(500G/280G)

淨含量:500G(標準版)/280G(迷你版)

成份:牛柳,蘑菇,巴馬火腿,芥末醬,酥皮  *不含防腐劑*

保存方法:請儘早食用,保存於 0-4 度之雪櫃可保存 1 星期,或-18之雪櫃冰格保存 1 個月。

烤製方法:食用前先放0-4度雪櫃解凍8-10小時,預熱焗爐200-220度,

                      烤製15-20分鐘(3成熟)

                      烤製25-30分鐘(5成熟)

                      烤製30-40分鐘(7成熟)

取出後放於室溫10分鐘左右,即可食用。

    HK$328.00價格
    bottom of page